Telefunken

Over Telefunken

De in 1903 opgerichte “Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH” is een dochterbedrijf van AEG en Siemens. Deze samenwerking werd gestimuleerd door de Duitse Keizer Wilhelm Telefunken is vooral een merknaam. De feitelijke productie vindt voornamelijk via en door AEG en Siemens plaats. De naam Telefunken geeft prachtig weer hoe de toenmalige draadloze communicatie plaatsvond: door middel van vonken, meer correct “vonktreinen”

In de beginjaren van de radio is Telefunken vooral gericht op communicatie- en verbindings-technische apparatuur. (bekend van o.m. de Lange-golf machinezender in Kootwijk).

Telefunken heeft ook omroepzenders gebouwd. De reclame hiervoor heeft een nogal martiaal karakter, wil ik u niet onthouden, zie afbeelding.

Radio’s worden pas vanaf begin jaren dertig gemaakt. Na 1945 wordt de (buizen)radioproductie weer opgestart tot pakweg midden jaren zestig.

In mijn collectie zijn 5 Telefunken radio’s, en één Tsjechische gebouwd onder Telefunken licentie.

In 1967 worden Telefunken en AEG samen Aktiengesellschaft AEG-Telefunken, later verkoopt AEG Telefunken aan het Franse Thomson.