Radio Condor is een Nederlandse zeezender waarvan onzeker is of ze ooit uitgezonden heeft. Aanleiding om dit station toch op te nemen is dat ik, tussen allerlei knipsels uit het roerige zeezenderjaar 1973, er een vrij groot aantal over Radio Condor vond. Een andere reden waarom ik hier zoveel aandacht Radio Condor besteed is dat het mij oprecht verbaast, dat met de anti-zeezenderwet van 1974 in het vooruitzicht, er nog mensen waren die zoveel energie en idealisme staken in een dergelijk project.

Ik heb het station zelf nooit gehoord, hoewel ik in die tijd vrij fanatiek de ether afspeurde naar nieuwe zeezenders. Ik zal – mede aan de hand van deze knipsels – proberen het project Condor zo goed mogelijk te beschrijven.

In het voorjaar van 1973 ondernam de Haarlemse radio- en televisiehandelaar de heer Steph Willemse pogingen om zijn zeezender project “Radio Condor” te starten. Als andere medewerkers/betrokkenen van/bij het project worden genoemd de heer Gerrit Elferink, Fietje Donselaar (die we als stationsvoorlichtster in de krantenknipsels tegenkomen) en Dominee Toornvliet (die we kennen van Captital Radio)

Er werd een schip aangekocht dat “Condor” werd gedoopt, en het was de bedoeling begin augustus 1973 met de uitzendingen te starten.

Het schip is gebouwd in 1957 als de “IJmuiden 15” ofwel de “Emma,” rederij Marezaten. Gebouwd in Landsmeer bij scheepswerf “De Dollard” .
In 1967 verkocht aan Ouwehand en verder als “KW 122.” Daarna moet het zo rond 1972 uit de vaart zijn genomen en daarna verkocht aan de Condor organisatie. (Bron: enkele IJmuidenaren)

Het vaartuig had geen werkende motor, daar die was verwoest tijdens een brand aan boord eerder, voordat ze werd aangekocht om te dienen als zendschip. Ook verder schijnt het in een erbarmelijke staat te hebben verkeerd, maar het budget liet niet anders toe.

De programma’s zouden bestaan uit lichte muziek afgewisseld met reclamespots voor en programma’s van “humanitaire, culturele en idealistische instellingen” zo zei de stations-voorlichtster mevr. van Donselaar. Johan Maasbach (evangelist uit Den Haag) en Dominee Toornvliet zouden al zendtijd hebben gehuurd op het station.

Het schip vertrok uit IJmuiden op 29 juli 1973 en ging voor anker voor de kust bij Zandvoort waarna een dag later diverse media melding maakten van een “nieuwe piratenzender” voor onze kust. Het was de bedoeling om te starten met uitzenden op 270 meter, 1115 kHz, gebruik makend van een zelfgebouwde zender van 500 Watt en onderdelen van de 10 kW zender die eerder in gebruik zou zijn geweest bij Capital Radio. Ook zou een FM zender aan boord zijn, afgestemd op 98 MHz, kanaal 37.

Onbekend is echter de werkelijke staat van de technische apparatuur toen het schip zee koos. Ik vond tussen de knipsels een foto waarvan ik vermoed dat deze aan boord is genomen.

Er zou op 9 augustus 1973 een testuitzending zijn geweest, maar daar zijn geen ontvangstrapporten van. De volgende dag begon het schip te driften omdat het anker het niet hield en werd het naar IJmuiden gesleept. De scheepvaartinspectie verklaarde het schip voor onzeewaardig met als gevolg dat het voor de sloop werd verkocht. Nadat het schip daarna op 25 september 1973 opnieuw naar Internationale Wateren was gesleept – met de status van sloopschip kon dat – en weer voor anker was gegaan, schijnt het dat dhr. Willemsen het weer heeft teruggekocht.

Daarna blijft het een tijdje stil, maar op 6 november was het opnieuw raak. Het schip raakte weer op drift en werd, om een stranding te voorkomen, door de sleepboot “Titaan” van Wijsmuller op sleeptouw genomen terwijl de 4 opvarenden door de reddingsboot naar IJmuiden werden gebracht.

Daar ontstond wat onrust en bleek dat het schip inmiddels door niemand minder dan Adriaan van Landschoot, bekend van Radio Atlantis, was gekocht. Daarna verdwijnt het uit dit verhaal, maar duikt al snel weer ergens anders op. Voor de “Condor” inmiddels tot “Jeanine” omgedoopt lag nog een heel zeezenderavontuur in het verschiet….

bronnen: hoofdzakelijk diverse krantenartikelen (klik op de artikelen)