Inleiding Maritiem

Radio en maritieme toepassingen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, al sinds het begin van de vorige eeuw.

Ik kreeg ooit een boek in handen, “SOS.: Radio reddingen op Zee” door Karl Baarslag. uitgave 1937 waarvan de omslag er al dusdanig sensationeel uitzag, dat een beginnend radio-hobbyist dat wel moest lezen. (Terzijde: SOS is een ononderbroken sein van drie punten, drie strepen en drie punten. Een opvallend signaal tussen de andere morsetekens. Het wordt dus geschreven als SOS en niet als S.O.S. Het woord “morse” b.v. wordt ook niet geschreven als m.o.r.s.e.)

Uit het boek “Jongens-Radio” kwam het ontwerp voor de “Hollands Glorie” ontvanger, een één-lamps teruggekoppeld ontvangertje waarmee onder meer Scheveningen Radio ontvangen kon worden.

Het luisteren naar maritieme communicatie werd een hobby op zich. Er viel ook veel te horen, zowel in morse als met telefonie. Weerberichten, stormwaarschuwingen e.d.

Het meest werd er geluisterd op de Visserijband (1,6 – 4 Mhz) en de m.f. telegrafieband (405 – 535 kHz). Heel wat oudere zendamateurs hebben hier hun telegrafie – luisterroutine opgedaan met de berichten van Scheveningen Radio en andere kuststations.

Met ingang van 1998 is het gebruik van morse in de maritieme communicatie afgeschaft.

Begin 1999 hield wereldwijd het radioverkeer via kuststations op en werden de schepen verplicht te werken via de satelliet (of marifoon). Tegenwoordig is er op de nautische frequenties weinig meer te horen.

Ik heb in mijn collectie nog een aantal werkende apparaten uit die periode die ik t.z.t. wat uitgebreider hoop te beschrijven.