Er is op internet heel veel te vinden over onze radio hobby, om een hierin beetje wegwijs te worden geef ik hierna een aantal websites waar m.i. nuttige en/of leuke informatie is te vinden.

Niet dat andere dan de hieronder genoemde websites niet informatief of nuttig kunnen zijn, maar ik noem er aantal waarvan ik vind dat die voor de radio(restauratie)hobby interessant kunnen zijn. De volgorde is willekeurig. Zie het als een handige selectie om mee te beginnen. Dit is een eerste opzet, er volgen er meer.

Techniek van Toen staat niet in voor de juistheid van de inhoud van deze websites.

 

Het Nederlands Forum over Oude Radio’s.

Voor technische vragen, adviezen en oplossingen. Kijk ook op de rubriek “tips en trucs” waar een breed scala aan onderwerpen staat beschreven, van de “A” van Achterwanden tot de “Z” van Zenderschalen.

Zie: https://www.nfor.nl/

 

Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR)

Vereniging voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de radio en draadloze telegrafie en voor verzamelaars van historische objecten op dit gebied. Geeft 4 x per jaar het “Radio Historisch Tijdschrift”, een zeer verzorgd blad. Organiseert eveneens 4 x per jaar een ruilbeurs in Driebergen. Beschikt over een vrij toegankelijke “Schematheek”

Zie: http://www.nvhr.nl/

 

Voor Politoer, Politoeren en alles wat daarbij hoort.

Aanwijzingen, Restauratiematerialen en veel gestelde vragen.

Zie: https://www.politoeren.com/

 

Radiolampen en -buizen

Frank’s Electron tube Pages van Frank Philipse. Zeer uitgebreide website met heel veel gegevens over radiolampen. Een aanrader.

Zie: http://www.tubedata.info/

 

John’s Radio Web

Een hele mooie website met gegevens over onder meer radiolampen, luidsprekers en restauratieverslagen.

Zie: http://www.hupse.eu/radio

 

Vintage Radio Web

Eveneens een hele mooie website van John Koster, ook met gegevens over radiolampen, radio’s en veel meer.

Zie: http://www.vintageradio.nl/

 

De Surplus Radio Society (S.R.S.)

Stelt zich tot doel de historische en inhoudelijke kennis van radiocommunicatie-installaties te bewaren, te vergroten en toegankelijk te maken. Uiteraard binnen de regels van de wet en de vergunningsvoorschriften.
De leden trachten dit doel te bereiken door deze apparatuur met de bijbehorende componenten weer in de originele staat en operationeel te maken. Voornamelijk betreft het hier militaire surplus apparatuur, echter ook surplus materiaal afkomstig van civiele oorsprong alsmede luchtvaart en maritieme oorsprong.

Geeft elk kwartaal het fraaie “Surplus Radio Bulletin” uit.

Zie: https://www.pi4srs.nl/ 

Foundation for German Communication and related technologies

De website van Arthur Bauer waar heel veel over dit onderwerp in de vinden.

Zie: https://www.cdvandt.org/

The best golden oldies

Een beetje vreemde eend in de bijt, maar voor muziek om uw oude radio’s te laten spelen moet je hier of op AM 675 zijn. Te ontvangen binnen een straal van circa 30 km rond Wijchen (of verder als je geluk hebt en weinig storing in de omgeving hebt)

Zie:   Unique Gold

 

 

d.d. 02-02-2020