De meeste radiostations hadden behalve een gesproken aankondiging van de programma’s ook een herkenningsmelodietje om de identiteit van het station mee aan te duiden. De jingles die de zeezenders uit de jaren zestig en zeventig gebruikten zijn daar een goed voorbeeld van.

Ook werden uitzendingen die op een bepaald tijdstip begonnen vaak al enkele minuten van tevoren aangekondigd door middel van een dergelijk melodietje of een zgn. pauzeteken. Dit was vooral gebruikelijk bij uitzendingen voor een bepaalde doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de programma’s van de BBC en Nederlandse Wereldomroep die in verschillende talen werden uitgezonden

De luisteraar kon dan al van tevoren op de juiste golflengte afstemmen en herkende het station al aan het pauzeteken.

In de periode van de Koude Oorlog “bestookten” de diverse zenders uit het Oostblok en het Westen de hele wereld met wat toen nog propaganda uitzendingen werden genoemd. Uit die tijd dateren een aantal heel bekende pauzetekens en herkenningsmelodieën. Wie herinnert zich niet de triomfantelijke trompetten van Radio Tirana en Praag, de klokjes van Radio Moskou en dergelijke die je zowel op de middengolf als op de kortegolf altijd tegenkwam als je “over de band” draaide?

Van een radiovriend ontving ik een aantal geluidsfragmenten met deze “interval signals” zoals ze ook werden genoemd. Zelf moet ik er ergens ook nog een paar hebben. Dat bracht me op het idee er hier een kleine (hopelijk groeiende) verzameling van aan te leggen.

 • BBC World Service: zeer bekend door het pauzeteken “V” dat al sinds WO 2 wordt gebruikt: klik hier
 • Radio Tirana: de “heraut van het socialisme”. Opmerkelijk is dat de uitzendingen van Radio Tirana pas goed op gang kwamen nadat Albanië met Rusland had gebroken.: klik hier
 • Radio Praag: klik hier
 • De “Deutsche Welle” uit West-Duitsland: klik hier
 • Radio Budapest uit Hongarije: klik hier
 • Radio Moskou: in zeer veel talen, lange tijd ook in het Nederlands (heb ik geen opname van, wel van het pauzeteken): klik hier
 • Radio Sofia uit Bulgarije: klik hier
 • De “Voice of America”: “Yankee Doodle”:  klik hier
 • Radio Sweden: klik hier
 • De Franse ORTF: klik hier
 • De Nederlandse Wereldomroep: “Merck toch hoe Sterck”:  klik hier
 • De Zwitserse Omroep: klik hier
 • Vatican Radio: de zender van het Vaticaan: “Laudeto Jesus Christos”: klik hier

Ook de “jingles” van de zeezenders horen hier thuis, net als typerende aankondigingen en commercials, al is dat een heel andere categorie: (in ontwikkeling)

 • Johan Maasbach,  evangelist, op o.m. Radio Caroline, in 1989. Zeer triomfantelijk en aanstekelijk als je er gevoelig voor bent. Begin en Einde Begin klik hier  ,:Einde klik hier
 • Radio Altantis,  Aankondiging International Service door Steve England in 1974. Het enthousiasme spat er vanaf:  klik hier
 • Radio Mi Amigo: Aankondiging nieuw adres en “Norberts Showtrein”, 1974 : klik hier
 • Radio Mi Amigo: Een paar van die heerlijke Vlaamse reclamespots, 1975/1975: Suzie Wafels: klik hier , Euroshop: klik hier,  Meubelen: klik hier
 • Lex Harding op Radio Veronica over mastbreuk bij Radio 227, zonder datum: klik hier ,