General Electric E-101

De General Electric E-101 is een fors toestel van Amerikaans fabricaat en van een model dat ook wel “tombstone” (grafsteen) wordt genoemd. Het is een topmodel uit de periode 1935/1936

Het heeft maar liefst 10 lampen en 1 x h.f en 2x m.f. versterking en een AFC (Automatische Frequentie Correctie) trap.. Bijzondere afstemindicatie d.m.v. het z.g.n. “Colorama” systeem. Dit systeem is voor zover bekend alleen bij dit type uitgevoerd. Frequentiebereiken: 3 banden, 540 - 1680 kHz, 1680 - 6000 kHz en 6 - 18 MHz.

De buizenbezetting is als volgt:

6K7 (h.f.),  6A8 (mengtrap), 6K7 (m.f.1), 6K7 (m.f.2), 6H6 (det/avc), 6F5 (audio), 6L6 (l.f. eindtrap), 6J7 (a.f.c.), 6C5 (Colorama), 5Z4 (psa).

De werking van het “Colorama” systeem wordt uitgelegd in een document dat ik jaren geleden kreeg toegestuurd: zie hier

De toestand waarin het verkeert kan globaal als volgt worden samengevat:

Uitwendig: Het toestel mist één knop, een andere knop is afwijkend van model. Het luidsprekerdoek is vuil. Het triplexfineer op de hoeken gebroken en plaatselijk weg. De lak is slecht door onthechting. Geen achterwand ,is ook nooit aanwezig geweest. Het toestel moet ergens lang zijn opgeslagen.

 Inwendig. Erg vuil en matig gecorrodeerd. De meeste bedieningsorganen zijn niet gangbaar. De werking is bij aankoop niet getest - overduidelijk te riskant: de stekker is nog een oud Amerikaans model en het toestel is waarschijnlijk ingesteld voor 110 Volt. De luidspreker moet dringend gereviseerd worden.

Er is ook gerommeld met de buizenbezetting: i.pv een 6C5 zit er een 6J5 in, de 6J7 is een 6K7 en de 6F5 is een 6J5: de schakeling lijkt daarop aangepast. De 6L6 is defect en van de 5Z4 mist de richtpen in de buisvoet..

Bij een voorlopige inventarisatie bleek dat bovendien de “Colorama” transformator een onderbroken primaire wikkeling heeft die niet met de “Hoogspanningsreparatiemethode is te repareren...

Elco’s nog origineel. Pas goed te taxeren als het chassis uit kast is genomen, maar ze lekken niet.

Gezocht, want niet zelf te produceren onderdelen: twee knoppen, (de ”Coloramatrafo” zal wel gerepareerd moeten worden).+ wat nog bij restauratie boven water komt.

Het toestel is in 2005 in een curiosawinkel gekocht en in dat jaar is de kast kaal gemaakt en met P.U. lak overgelakt. De rest wacht nog op restauratie of consolidatie. Een zeer fraai uitgevoerde restauratie van het toestel (inclusief de “Colorama trafo) door de heer Dave Mc Clellan uit Amerika is hier (met bronvermelding) bijgevoegd: zie hier

Voorkant chassis

Luidspreker achterkant, idem

Achterkant. Grijs en stoffig..

Onderkant chassis. Rommelig en vuil

Luidspreker. Hier moet nog een nootje gekraakt worden.

Bovenkant chassis. Links voor de Colorama trafo