Erres KY 557 HFS

 

De ERRES KY 557 HFS is een radio uit het hogere segment, de “7” klasse van van der Heem, de producent van ERRES. De toevoeging “H.F.S.” staat voor “ High Fidelity Set”. Van der Heem was er erg trots op, ik citeer uit het personeelsblad:

Door deze ontvanger is namelijk te langen leste de welhaast volmaakt natuurlijke geluidsreproductie werkelijkheid geworden. Diepgaande onderzoekingen stelden in het licht, dat het middel hiertoe gelegen is in de splitsing van het toongamma. De technische uitvoering hiervan mag met een gerust hart uniek worden genoemd. Ons radiolaboratorium voorzag namelijk de KY 557 van twee permanent dynamische luidsprekers van respectievelijk 210 en 130 mm, terwijl in een zeer fraai uitgevoerd, los bijgeleverd kastje een derde luidspreker is opgenomen.”

Philips had een soortgelijke ontwikkeling van geluidsplitsing en noemde deze “ Bi-Ampli”, maar dat terzijde. 

Een ander toestel uit de “7” klasse is de KY 587 uit 1958 dat elders wordt beschreven.

Er is nog een ander model dat sterk op de KY 557 lijkt: de KY 556 (1 luidspreker minder). Ook zou er nog een KY 556U zijn gemaakt.

De KY 557 is voorzien van AM: Lange-, Midden-, en Korte golf en de FM band (87,5 - 100 MHz). Geen gescheiden afstemming voor AM en FM.

Het FM gedeelte is uitgevoerd als prefab afstemeenheid met een ECC 85, gevolgd door twee trappen m.f. versterking. Aan het laagfrequent deel is ruime aandacht besteed: twee ruim bemeten permanent dynamische magnetische luidsprekers (210 en 130 mm) in het front, als extra is een luidsprekerkastje voor de hoge tonen beschikbaar.

Stereo ontvangst bestond toen nog niet, maar de combinatie van kast, luidsprekers, extra luidspreker en toonregeling geeft een goede geluidskwaliteit en zelfs een soort ruimtelijke weergave. Het is een naar verhouding wat breed toestel, typerend voor Erres.

De buizenbezetting bestaat uit de ECC 85, de ECH 81, de EF 89, de EABC 80, de EL 84, de EZ 80 en de EM 80, en is daarmee vrij standaard voor die tijd.

De ECC85 zit in de prefab UKW afstemeenheid. De ECH 81 dient als oscillator/mengtrap voor AM en als eerste m.f. trap voor FM. De EF 89 is de m.f. versterker voor AM en de tweede voor FM.De EABC 80 is de detector voor  FM en AM en tevens de l.f. voorversterker. De EL84 is de laagfrequent eindtrap, de EM 80 de afstemindicator, de EZ 80 de gelijkrichter in de voeding. 

Deze radio is afkomstig van een vriend die hem uit een erfenis heeft gekregen en is zeer recent (2022) in mijn collectie terecht gekomen. Inwendig erg vuil, maar compleet. De buitenkant is eveneens erg vuil, heeft lang in een schuur gestaan. Kleine beschadiging in het luidsprekerdoek. Aan de rechterkant is een deel van de lak verdwenen, de rest lijkt goed schoon te maken. Druktoetsen werken stroef. Werking niet durven testen, toestel wacht op ontmanteling en restauratie. Het typeplaatje is weg, wel staat het serienummer op het label van de verkoper. De servicedocumentatie vind je hier 

Dat het versneld is gerestaureerd heeft als achtergrond dat hiermede alle ERRES toestellen uit mijn collectie nu zijn gepubliceerd.

De KY 557 met extra hoge tonen luidspreker, de HFS

Bron: van der Heem

Reparaties

Reparaties Inwendig 2023

 • Serviceluikje geopend. Is al eerder open geweest want de aarddraad naar de afscherming van het luikje is gebroken. Inwendige lijkt ongeschonden. De schroeven zijn wat roestig wat duidt op een vochtige omgeving.  De voedingstrafo ziet er uit alsof hij erg warm is geweest, maar de smeltzekering is heel en de trafo in orde.
 • De EM 80 is defect (lek). Is waarschijnlijk gebeurd bij eerder uitkasten. De andere buizen getest: 
 • EZ 80: 1 helft is duidelijk minder: 50% emissie. Buis vervangen
 • EL 84: geheel uitgeput, minder dan 30 % emissie. Buis vervangen
 • EF 89: Emissie 100%. Buis gehandhaafd.
 • ECH 81: Emissie 100%, triodedeel iets minder. Gehandhaafd.
 • ECC 85: Emissie 100%. Gehandhaafd.
 • Elco’s van de voeding geregenereerd. De eerste, dubbele elco is matig met veel lekstroom: 5 mA. In eerste instantie gehandhaafd. Toen het toestel onder spanning werd gezet werd deze steeds warmer en begon tenslotte te sissen…. Verder niet afgewacht en vervangen door identiek exemplaar.
 • Op de ferrietantenne zijn de aansluitdraden wat verfrommeld. Reden voor nauwkeurig visueel onderzoek. Er blijkt inderdaad een draadje gebroken te zijn. Ferrietantenne uitgebouwd en hersteld.
 • De “teer C’S” zijn slecht: de koppel C (C 70) van 2200 pf is lek: gevolg: de (nieuwe) EL 84 trekt veel stroom.  Dat kan de reden zijn dat de oude EL 84 geheel uitgeput is. Gelukkig is de uitgangstrafo in orde.
 • Boucherot condensator C72 van 6800 pf is eveneens vervangen – ook lek. Ook enkele ontkoppelcondensatoren zijn vervangen.
 • In het toonregelnetwerk is ook een aantal teer C’s opgenomen. Die zijn moeilijk bereikbaar en nu ook NIET vervangen.
 • De m.f. versterker werkt goed. Aan de kernen blijkt niet te zijn gedraaid.
 • Het toestelwerkt op Lange- en middengolf. De schaal klopt nog. De korte golf is zeer ongevoelig hoewel de schaal klopt. Moet dus in het antennecircuit zitten. Na lang speuren en vergelijken met de aansluitingen in het schema van het spoelenblok blijkt een draadje te zijn verdwenen – moet bewust of per ongeluk zijn verwijderd – tussen de trimmer C3 en de antenne spoel. Daarna was ook de KG weer in orde.
 • De FM speelt zwak. De schaal klopt ook niet meer: i.p.v. 87,5 – 100 MHz is het bereik van ongeveer 90 tot 108 Mhz. Er moet dus een frequentiebepalend  onderdeel in de oscillator zijn verlopen. Bij bijna alle prefab afstemeenheden is dit een keramische trimmer met opgedampt zilver als geleider – hier is dit C 27. Vaak is dit zilver door oxidatie verdwenen waardoor de capaciteit tot bijna 0 wordt gereduceerd. Vervangen is zeer lastig en bewerkelijk daarom een gok gewaagd. Afscherming van de afstemeenheid verwijderd en twee in elkaar gedraaide draadjes van ongeveer 10 pf parallel aan C 27 gesoldeerd. Stukje afgeknipt tot het bijna klopte. Daarna de afscherming weer aangebracht en luisteren wat de invloed van de afscherming is. Na twee keer proberen was het resultaat een redelijk koppende schaal. De antennetrimmer C40 blijkt nog te functioneren.
 • Enkele weerstanden rondom de mengbuis (33 kOhm) vervangen omdat ze verlopen waren (50 kOhm). Heeft nauwelijks effect.
 • Andere EM 80 geplaatst. Ook deze is heel zwak. (geen nieuwe beschikbaar) De uitslag is groot bij sterke FM zenders,  zwak op de MG. Reden: daar zijn nu geen zenders meer die sterk genoeg zijn voor een grote uitslag.

Reparaties Uitwendig 2023

 • De kast is vervuild met resten van stickers, lijm, vet en ander vuil. Verder vrij veel kleinere beschadigingen. (zie foto) Aan de rechterzijkant is de lak helemaal verdwenen door een of ander oplosmiddel.(?)
 • Toestel daarom uitgekast. Het chassis apart gezet. Luidsprekerplank en de twee sierlijsten in het front verwijderd. Daarna de kast gereinigd met “Commandant Cleaner 4” en “Uitklaarpolitoer”.  Krashersteller b.v. “Cava Seul” gebruikt om krasjes te verdoezelen.
 • De grootste uitdaging was de kale plek aan de zijkant (zie foto). Hiervan een rondom scherp begrensde en geheel kale plek gemaakt. Het probleem bij herstel is de juiste kleurstelling. De bestaande lak is gekleurd en aangebracht op een ondergrond zonder basiskleur. Dat geeft naast kleur ook een bepaalde mate van doorschijnendheid aan de laklaag. De ondergrond op kleur brengen met waterbeits en daarna blanke lak opbrengen geeft een verkeerd effect. (te sterke kleur – de waterbeits trekt in het hout – en te heldere tekening) Om gekleurde lak aan te maken ontbraken de juiste componenten. De oplossing werd gevonden door de ondergrond met kleurpotlood – dit trekt niet in de ondergrond – zo goed mogelijk op kleur te brengen (zelfs de zwarte tekening in het hout is zichtbaar) en vervolgens met blanke schellak (230/15) af te lakken.  Tussen twee lagen door kan dan met kleurpotlood de kleur nog wat gestuurd worden. Na voldoende lagen uitharden (3 weken) en polijsten. Enig kleur- en transparantie verschil blijft zichtbaar…”Sanding sealer” om te voorkomen dat waterbeits te veel in het hout trekt gaf onvoldoende effect.
 • Stationsnamenschaal en druktoetsen schoongemaakt. De druktoetsen raken de onderkant van de schaal een beetje. Door van de rand van elke toets een ietsje af te vijlen en de viltjes achter de schaal een beetje te verschuiven is dit verholpen.
 • Inbouwen gaf geen problemen. Aardverbinding met het serviceluikje hersteld, vermindert het bromniveau (zit er dus niet voor niets!)

Toestand na Reparaties

 • Status 2023: De kast is zo goed als mogelijk opgeknapt maar heeft toch nog wat beschadigingen die niet geheel weg te krijgen zijn. Ziet er echter weer toonbaar uit. Speelt op alle banden weer goed. Nog te verbeteren: Toonregeling (zie hier boven).

Achterkant open

Componenten onderzijde

 

Label verkoper, vervangt het typeplaatje op het chassis

Luidsprekeraansluitingen. De HFS rechtsboven: (schakelt automatisch de hoge tonen LSP in de radio uit. Gewone extra LSP linksonder.

 

Erres KY 557  stationsnamenschaal

Componenten bovenkant

Kale plek op zijkant. Oorzaak?

Schuin van boven

Achterkant dicht.

Zo vuil is de bovenkant: stickers, lijm, etc.

Buizenbezetting

Werk aan de winkel

Karakteristieken

Merk:ERRES
Type:KY 557 HFS (High Fidelity Set)
Serienummer:2667
Bouwjaar:1955
Frequentiebereiken:LG/ MG/ KG/ FM (87,5 - 100 MHz)
Middenfrequentie:452 kHz/ 10,7 MHz
Buizenbezetting:ECC85/ ECH81/ EF89/ EABC80/ EL84/ EZ80/ EM80
Schaalverlichting:2 x 6,3 V 0,3 A 8045D
Bediening:Draaiknoppen voor: Links: volume, Rechts: afstemming. Toonregelaar hoog- en laag in front naast afstemindicator.
Druktoetsen voor: Netschakelaar, Grammofoon, LG/ MG/ KG/ FM
Voedingsspanning:110/ 125/ 150/ 200/ 220/ 250 Volt wisselspanning 60 Watt
Antenne:Intern (ferrietstaaf en FM dipool) en extern
Externe Aansluitingen:Antenne, Pick-up en externe luidspreker.
Maten (H x B x D):37 x 61 x 25 cm
Gewicht:13 kg
Kast:Hout, donkerbruin (noten) gelakt
Bijzonderheden:Luxe super in (noten)houten kast. Twee p.d. luidsprekers in het front. (210 en 130 mm doorsnede) Extra luidspreker voor hoge tonen in apart kastje leverbaar.
De naam HFS staat voor High Fidelity Set.
Typenummers componenten:Zie documentatie
Collectienummer:
status:
164
In de collectie