Wat valt onder Eigen Publicaties?

Hieronder vindt u links naar publicaties en bijdragen door mijzelf opgesteld, al dan niet in samenwerking met derden (wat dan wordt vermeld)

Deze  worden voor privé gebruik aangeboden als ondersteuning bij hobby- en/of restauratie activiteiten. Overname voor ander gebruik (b.v. hobbybladen) wordt gaarne toegestaan na toestemming en met bronvermelding.